גילוי נאות

גורן ניהול הון משפחתי וגורן פתרונות פיננסים
ג.פ.פ גורן פתרונות סוכנות לביטוח פנסיוני (2013) בע”מ ח.פ 514934223 (להלן: “LEMPERT FAMILY OFFICE”), מצהירה בזאת שהחברה הינה סוכנת ומשווקת מוצרים פיננסים ופנסיוניים ואיננה מספקת שירותי ייעוץ פנסיוני.

למען הסר ספק מובהר כי השירותים המסופקים על ידי LEMPERT FAMILY OFFICE  כפופים למגבלות הדין ולרבות המגבלות החלות על חברת LEMPERT FAMILY OFFICE במסגרת הרישיון שהוקנה לה כסוכן תאגיד בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א-1981.

מובהר עוד כי כל שירות המותנה ברישיון יבוצע אך ורק בידי בעל רישיון מתאים לשם מתן השירות.כי הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים המנוהלים על ידי הגופים המפורטים להלן (“יצרני נכסי הזיקה” ו- “נכסי הזיקה”) :

 

1.2.    מהות הזיקה לנכסי הזיקה, הנה כי החברה עשויה לקבל מיצרני נכסי הזיקה, טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסי הזיקה או בקשר עם המשך החזקתם, ועל כן היא עשויה להעדיף נכסי הזיקה הללו על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לחברה זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לנכסי הזיקה.

1.3    בנוסף, החברה עשויה לקבל מצדדים שלישים נוספים תשלום בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים אחרים (שאינם נכסי זיקה).

תודה שנרשמת לניוזלטר שלנו.

כדי לא לפספס אף הזדמנות להשקעה
כדאי לבדוק את טאב ה-Promotions שלך מדי פעם ואפילו להעביר את המייל ל-Inbox

מבטיחים לא לשלוח ספאם!